كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
فوری
1395/11/26 آغاز حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور از تاریخ 26 بهمن ماه 95 الی 5 اسفندماه 1395 امکان پذیر می باشد.

هر دانشجو در زمان مشخص به خود امکان انتخاب واحد یا حذف و اضافه خواهد داشت یعنی ممکن است برخی از دانشجویان در روزهای اول نوبت حذف و اضافه آنها باشد و برخی در روزهای بعد از شروع حذف و اضافه مهلت داشته باشند

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ